Krásny deň,

volám sa Alena Mišíková, a-ORIGINAL, M. Rázusa 836-8 Prievidza, ICO 48100056, IC DPH SK1047412091, prevádzkujem web a-original.sk a evidujem vás ako môjho zákazníka, máte od nás emailing, prípadne iné, vami vyžiadané informácie. Ak patríte medzi mojich zákazníkov, ľudí prihlásených na newsletteru alebo ste “len” návštevníkmi tohto webu, tak mi zverujete vaše osobné údaje. Prečítajte si preto prosím ako ich chránim a aké máte práva v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov). Som správcom vašich osobných údajov a určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovávateľov.

Oprávnené údaje, ktoré požadujem: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa. Vaše údaje uchovávam min.5 rokov, pokiaľ zákon o účtovníctve neurčuje inak. Oprávnený záujem: dodanie tovaru a následné zasielanie newsleterov v rozsahu max. 3x za mesiac.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu ala@a-original.sk, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti “Účet” svojho zákazníckeho účtu.

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

Profilovanie ani automatické rozhodovanie nevykonávam!

Ak sa na mňa budete chcieť počas spracovávania obrátiť, tak mi kľudne napíšte email na ala@a-original.sk

25.5.2018 začne v Európskej únii platiť nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov. V súvislosti s ním získaváte nové práva. Spolu s nimi Vás chcem informovať akým spôsobom vaše osobné údaje chránime, prečo, k čomu a ako dlho ich zpracúvame.
Aký je rozsah osobných údajov a účel spracovania?

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z týchto dôvodov (na právnom základe na plnenie oprávnených záujmov, plnenie zákonných povinností ):

 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • IČO, DIČ, IČ DPH

údaje, ktoré nám poskytujete nevedome sú: IP adresa

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

Vedenie účtovníctva:

Ak si objednáte ktorýkoľvek z našich produktov potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje), aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. V tomto prípade evidujeme vaše osobné údaje 10 rokov – je to zákonná povinnosť!

Priamy marketing – zasielanie newsletteru (emailov)

Informovanie platiaceho zákazníka o novinkách, akciách v rozsahu 2-3x za mesiac. Našim cieľom je udržiavanie živého vzťahu a informovanie.

Priamy marketing – reklama na Facebooku

Ak navštívite náš web, tak vnímame oprávnený záujem vďaka súborom cookies sledovať, ktoré stránky na našom webu navštívite a použiť toto info pre remarketing a lepšie cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálne 1 roku od návštevy webu. Ak nechcete vidieť naše reklamy na Facebooku, tak môžete ich zobrazovanie zrušiť priamo na Facebooku podľa tohto návodu, alebo vypnúť cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránke vaše preferencie pre reklamy. Informácie zozbierané pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa nerozhodnete sami, že nám ich poskytnete.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vašeho súhlasu vám môžeme zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napríklad pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponecháme do uplynutia premlčacej lehoty, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám
Väčšinu spracovávateľských operácii zvládam sama a nepotrebujem k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovávateľských operácii, ktoré si nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Poskytovatelia hostingu a serverových služieb

 • Websupport.sk – hosting webu
  Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928 

Analytické nástroje

 • Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • SmartSelling – štatistiky návštevnosti webu
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Marketing a zákaznická podpora

 • SmartEmailing- nástroj pre hromadné rozosielanie emailov
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Facebook pixel
  Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturácia a účtovníctvo

Soňa Kašiaková, Tužina 50, 97215 IČO:48124010 DIČ:1046834162

Zasielanie objednávok: Slovenská pošta, a.s, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99Banská Bystrica

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, z ktorej stránky prichádzate. Používánie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímáme ako svoj oprávnený záujem ako správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť lepšie služby a zážitky.

Ak navštívite náš web a máte povolené spracovanie cookies vo vašom prehliadači, tak vnímame ako oprávnený záujem prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našich weboch navštívite a následne na základe toho zlepšiť cielenie a relevanciu našich Facebookových reklám, a to po dobu maximálne 1 roku od vašej poslednej návštevy webu. Ak si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť,tak môžete zobrazovanie našich reklám zrušiť priamo na Facebooku podľa tohto návodu, alebo vypnúťt cookies v prehliadači, alebo zmeniť svoje preferencie pre zobrazovanie reklám na stránce vaše predvoľby pre reklamy. Informácie zhromaždené pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje nebo iné osobné identifikačné údaje, ak sa sami nerozhodnete, že nám ich poskytnete.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Služby Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, poskytované spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zbierané cookies súbory sú následne spracovávané spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológii, ktoré zodpovedajú stupni súčastného technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Presun údajov mimo Európsku úniu

Všetky dáta spracovávame výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás e-mailom na: ala@a-original.sk

Máte právo na informovanosť, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovávania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať vaše osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, tak máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (Napríklad odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenositeľnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovávateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade tedy zmažeme všechty osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údaji nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie sa zo zasielania newsletteru a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Odhlásiť sa môžete prostredníctvom odhlasovacieho odkazu na konci každého e-mailu.

Mlčanlivosť

Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 16.5.2018.

Do 25.5.2018 platili nasledovné zákony a nariadenia:

Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 112/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov e-shop www.a-original.sk a www.prirodnakozmetika-darceky.sk

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.a-original.sk a www.prirodnakozmetika-darceky.sk

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je predajca Alena Mišíková, M.Rázusa 836-8, 971 01 Prievidza, IČO:48 100 056 (ďalej len a-original) oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope a-original na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefón, fakturačné údaje.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie sú orgány a inštitúcie, ktorým to umožňuje osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknuté osoby o spracúvaní svojich osobných údajov rozhodujú uzavretím zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme.
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie.
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.
 7. sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Dotknutá osoba podľa § 16 ods. 1 zákona, je povinná poskytnúť do príslušného informačného systému len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny je povinná tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.a-original.sk alebo www.prirodnakozmetika-darceky.sk , stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na ala@a-original.sk.

Po zrušení registrácie v e-shope www.a-original.sk alebo www.prirodnakozmetika-darceky.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky v obchode Prírodná kozmetika a BIO kozmetika obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je predajca  povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu ala@a-original.sk, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný a-original.sk informovať o ich zmene poštou na adresu M. Rázusa 836-8 Prievidza, prípadne emailom na ala@a-original.sk.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s a-original ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od a-original vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných  a-original.